Kiedy policja ma prawo aresztować podejrzanego?

Written 9th November 2018 by Maciej Dadynski

Jednym z podstawowych obowiązków funkcjonariusza policji w Wielkiej Brytanii jest aresztowanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstw i wykroczeń. Zanim jednak dojdzie do aresztowania, funkcjonariusz musi się upewnić, że ma on prawo aby aresztować daną osobę, gdyż bezpodstawne aresztowanie jest czynem karalnym, który grozi karą pozbawienia wolności i wydaleniem ze służby. Niemniej jednak dochodzi do przypadków kiedy nadgorliwi policjanci działają bezpodstawnie i unikają konsekwencji swoich działań gdyż zatrzymane osoby nie znają swoich praw.

Kiedy policjant ma prawo dokonać aresztowania?

Po pierwsze, wtedy kiedy ma uzasadnione podejrzenie, że dana osobą popełniła, jest w trakcie, lub zamierza dopuścić się czynu karalnego. Takie podejrzenie musi być uzasadnione i podparte jakąś informacją, poszlaką lub obserwacją, która w oczach funkcjonariusza stanowi podstawę do aresztowania i musi zostać udokumentowana. Podejrzenie nie podparte w żaden sposób materiałem dowodowym nie może stanowić podstawy do aresztowania. Po drugie, osoba może zostać aresztowana tylko wtedy kiedy funkcjonariusz ma uzasadnione podstawy aby wierzyć, że zatrzymanie danej osoby jest konieczne aby: potwierdzić jej tożsamość i adres, w przypadku kiedy weryfikacja tożsamości nie jest możliwa lub istnieję podejrzenie, że osoba podała fałszywe dane. – powstrzymać podejrzanego od:
  • wyrządzenia krzywdy sobie lub innym
  • doznania uszczerbku na zdrowiu
  • zniszczenia mienia
  • nieprzyzwoitości w miejscu publicznym
  • utrudnienia ruchu na drodze publicznej
– upewnić się, że podejrzany nie uniknie postępowania karnego – przeprowadzić dochodzenie skutecznie i bez opóźnień Bardzo często funkcjonariusz podczas uzasadnienia swojej decyzji aby aresztować daną osobę, podeprze swoją decyzję koniecznością przeprowadzenia sprawnego dochodzenia. Jest to najczęściej używany argument ze względu na szeroki zakres interpretacji. Z tego samego względu, argument ten jest regularnie nadużywany.

Użycie siły

Warto również wspomnieć o tym, że policjant ma prawo użyć siły podczas aresztowania, ale tylko w granicach rozsądku. Nadmierne użycie siły może stanowić wykroczenie któremu podejrzany ma prawo zapobiec poprzez działania samoobronne, również w granicach rozsądku. Jeżeli podejrzany uważa, że decyzja o jego aresztowaniu była bezpodstawna, to należy taką sytuację niezwłocznie skonsultować z prawnikiem gdyż może to mieć znaczący wpływ na dalsze postępowanie.

Polski prawnik UK

Jeżeli potrzebujesz porady naszego polskiego prawnika, skontaktuj się z Maciejem pod numerem tel. 07305 500 824, poprzez email maciejdadynski@olliers.com lub kliknij tutaj aby wysłać nam wiadomość.

If you would like to contact Olliers Solicitors please complete the form below

Contact Us 2023
Preferred method of contact

Get in touch with one of our specialist solicitors today

Our expert team of experienced lawyers are here to help!

Manchester
London

Copyright © 2024 | Authorised & Regulated by the Solicitors Regulation Authority | SRA No. 597078
Privacy Policy | Accessibility | Complaints | Built by SEO Strategy